Monday, 2 November 2009

AIDS 3-D


What is blasphemy?
Neo-luddism (technophobia)

You walk slow or fast?
I walk fast to the computer

Do you watch porn online?
yes, but maybe its semi-evil

LSD or THC?
definitely THC

Have you violated anything lately?
uhhhhh, no

Do you play keyboard?
no, I wish.

X, Y or Z?
XYZ the trinity of quantified virtual space

21 songs about..?
spreading love all over the world/ cosmic consciousness/ clubbing

Who is greater than you?
Post-humans from the future

What would you perform on Obama's 1st election anniversary?
ask me then.

Tell me aobut experience.
I don't know what experience is. We can learn more and more about how the brain functions as a machine and still not be able to answer the question, why?
that is the Hard Problem of Consciousness, the difficult problem of explaining not how but why we have qualitative phenomenal experience. This is one of the ultimate philosophical questions, and potentially stands as the permanent roadblock to developing Artificial Intelligence.

What more can you do?
Anything as long as you collaborate with experts in specific fields. We want to work as creative directors in as many media as possible.

Do you buy cool stuff?
mostly just food and weed

Kreuzberg or Brooklyn?
My Dad is from Brooklyn, but I'm definitely glad that our studio is in Kreuzberg, which is much nicer and probably about 30% of the price of the same space in New York City.

Who do you work with?
Nik and I are the core of Aids-3d, but we've collaborated with coders, photographers, 3d modelers, dancers, musicians, video editors, Airbrush-experts, CNC-cutting companies, Indian Nanotech researchers, curators, etc.

What can't you imagine?
Post-Singularity Life

Have you ever protested?
Against the invasion of Afghanistan and Iraq when I was a teenager... Didn't really work, I guess.

Did you ever try cybersex?
In the 90s when I was a kid. But not since then.

Does pop exist?
dunno

How would you sell me your .gif art?
I would make it into a big sculpture, and sell you that instead. Or possibly Lenticular prints or on a dedicated new-tech screen.

Are you afraid?
of death or brain damage

Did anyone ask you to stop at some point?

what?

Should we keep producing?
some people should

Do you like to study?
only online, not so much in school

Are all rights reserved?
Media tends to be free, objects can still be precious and unique

What would you give to Andy Warhol on his 70's birthday?
A Wii

What is going to happen next?
A period of accelerated change that leads towards a technoparadise for those who can afford it; an ever-increasing disparity between rich and poor until the rich are semi-immortal post-human cyborgs and the poor remain as they are....maybe. Or global warming and energy crises lead to a new dark age. who knows...

Do you vote?
yes, for democrats, but only because its pragmatic.

Did you ever visit Poland?
not yet, but we have an exhibition at Stereo Gallery in Poznan this November

Will you travel to space?
would really like to get involved with space-tourism industry if its developed

Do you smoke cigarettes?
sometimes

Are you serious?
yes!

Is it funny?
Only when its useful

What would you do with a hard drive and no computer?
make it into a sculpture,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy to jest śmieszne? 

Tylko jeżeli jest użyteczne.

Czym jest dla was bluźnierstwo?
To neoluddyzm (techno fobia).

Chodzicie szybko czy wolno?
Szybko, do komputera.

Oglądacie pornografię w internecie?
Tak, uważamy, że nie jest czymś do końca złym.

LSD czy THC?
Zdecydowanie THC.

Naruszyliście ostatnio jakieś prawo? Uuuuuu, nie.

Gracie na keyboardzie?
Chcielibyśmy.

X, Y czy Z?
XYZ – trójca przestrzeni wirtualnej

21 piosenek o...?
Miłości ogarniającej cały świat/świadomości kosmicznej/clubbingu.

Kto jest lepszy od was?
Postludzie z przyszłości.

Co byście przygotowali na imprezę rocznicową Obamy?
Zapytaj mnie, kiedy nadejdzie czas.

Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.
Nie wiemy, czym jest doświadczenie. Wciąż zdobywamy nową wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu, ale dalej nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego funkcjonuje właśnie tak. Na tym polega wielki problem świadomości – należy wyjaśnić nie tylko, jak coś działa, ale dlaczego tak się dzieje, skąd biorą się fenomeny mentalne. To jedno z podstawowych pytań filozofii. Odpowiedź na nie może pomóc stworzyć prawdziwą sztuczną inteligencję.

Co jeszcze potraficie robić?
Wszystko można zrobić, jeśli współpracuje się ze znawcami poszczególnych dziedzin. Chcemy zostać dyrektorami artystycznymi w mediach i opanować je w największym możliwym zakresie.

Kupujecie rzeczy, które są trendy?
Głównie jedzenie i trawkę.

Kreuzberg czy Brooklyn?
Mój tata jest z Brooklynu, ale jestem zdecydowanie zadowolony z faktu, że nasze studio mieści się na Kreuzbergu, który jest o wiele ładniejszy, a wynajem studia kosztuje pewnie ze 30 % tego, co zapłacilibyśmy w Nowym Jorku.

Z kim współpracujecie?
Nik i ja to trzon AIDS-3D, ale współpracujemy z koderami, fotografami, grafikami komputerowymi, tancerzami, muzykami, twórcami wideo, sprayowcami, operatorami maszyn CNC, hinduskimi specjalistami od nanotechnologii, kuratorami itd...

Czego nie potraficie sobie wyobrazić?
Posttechnologicznej osobliwości.

Braliście udział w jakichś protestach?
Przeciwko inwazji na Afganistan i Irak, kiedy byłem nastolatkiem. Nieskutecznie.

Próbowaliście kiedykolwiek cyberseksu?
W latach 90. jako dzieciaki. Potem już nie.

Pop istnieje?
Czy ja wiem...

W jaki sposób moglibyście sprzedać swój .gif art?
Zrobilibyśmy wielką rzeźbę i sprzedali wam ją zamiast niego. Albo stereogramy soczewkowe, albo może obraz na nowoczesnym ekranie.

Boicie się czegoś?
Śmierci i uszkodzenia mózgu.

Powinniśmy cały czas coś tworzyć?
Niektórzy ludzie tak.

Lubicie się uczyć?
Z internetu. Szkoły nie lubię.

Dbacie o swoje prawa autorskie?
Media powinny być wolne, dzieła sztuki i tak pozostaną wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Co dalibyście Andy’emu Warholowi na 70. urodziny?
Konsolę Wii.

Co będzie dalej?
Okres coraz szybszych zmian, który doprowadzi do technoraju tych, którzy będą mogli sobie na to pozwolić, pogłębia się różnice pomiędzy biednymi i bogatymi, aż ci ostatni zamienią się w nieśmiertelne cyborgi. Biedni będą tacy jak zawsze... chyba. Albo też globalne ocieplenie i kryzys energetyczny doprowadzi do jakiejś ciemnej epoki. Kto wie...

Bierzecie udział w wyborach?
Tak, głosujemy na demokratów, bo jesteśmy pragmatyczni.

Byliście kiedyś w Polsce?
Jeszcze nie. W listopadzie będziemy mieć wystawę w galerii Stereo w Poznaniu.

Chcielibyście polecieć kosmos?
Chcielibyśmy pracować przy organizowaniu wycieczek kosmicznych, kiedy ta branża już powstanie.

Palicie papierosy?
Zdarza się.

Jesteście poważni?
Tak.

Co zrobilibyście z twardym dyskiem, nie mając komputera?
Zrobilibyśmy z niego rzeźbę.

AIDS 3- D Online

For K MAG 06.

No comments:

Post a Comment